Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" đi vào thực tiễn

Theo thống kê, tại Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ tham gia khởi nghiệp là 15,5%, cao hơn nam giới (11,6%). Tuy nhiên, các hoạt động khởi sự kinh doanh của nữ giới vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức trong những bước đầu chập chững vào con đường khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

Thấu hiểu được những khó khăn ấy cũng như mong muốn tạo điều kiện hỗ trợ cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh và công cuộc khởi nghiệp của phụ nữ, đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 ” thông qua Quyết định số Đề án 939 /QĐ-TTg đã được Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh

Các đối tượng được hướng đến hỗ trợ là phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Đặc biệt, ưu tiên phụ nữ khởi nghiệp thuộc hộ nghèo khó khăn, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, chuyển đổi đất nông nghiệp.

Như vậy, chương trình sẽ hỗ trợ các phụ nữ khởi nghiệp trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo, trong việc nâng cao năng lực kinh doanh, cũng như việc tiếp cận tín dụng. Ngoài ra, đề án còn hỗ trợ tư vấn pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp có sự đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp cũng được tăng cường năng lực nhằm tăng thêm quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Toàn bộ chương trình đề án này sẽ do Hội Liên hiệp Phụ nữ, các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Ủy ban nhân dân cùng phối hợp tổ chức thực hiện. Thời hạn thực hiện chương trình sẽ được kéo dài trong vòng 8 năm (từ 2017-2025).

Hotline: 1900.29.29.28 phunutindung@gmail.com
Đăng ký tư vấn x